Velkommen til Last Mile Solutions AS

Last Mile Solutions er markedsledende på å hjelpe byer, kommuner og virksomheter med å etablere solide IoT-løsninger – fra sensor til applikasjon. Gjennom solide samarbeidspartnere tilbyr vi nasjonal dekning på teknologiene LoRaWan, NB-IoT og LTE-M (4G/5G). Dette gjør det mulig for små og store kommuner å realisere sine «Smartby» ambisjoner. 


Last ned vår gratis guide

Er du nysgjerrig på hvordan din kommune kan bli «smartere» ved hjelp av IoT?

Last ned vår «Smartby-guide» helt gratis ›

 


Last ned vår gratis guide

Er du nysgjerrig på hvordan din kommune kan bli «smartere» ved hjelp av IoT?


Last ned vår «Smartby-guide» helt gratis ›–Radioteknologi en forutsetning for IoT og Smarte Byer

Ny CEO i Last Mile Solutions, Marianne Styrman, gjør et poeng av at for å skape verdi av digitaliseringen vi gjør med sensorikk og IoT må vi stole på den høyst analoge radiobølgen.

Les mer ›

Nasjonal dekning

Uansett hvor du holder til i landet vil vi kunne tilby dekning ifm. ditt IoT-prosjekt. I tillegg gir vår dataplattform for innsamling av sensordata dere muligheten til å kombinere ulike kommunikasjonsbærere, som LoRaWan, NB-IoT, 4G/5G eller Sigfox. Dere står da fritt til å velge den teknologien som er best egnet for hver sensorløsning.

Anvend nye eller eksisterende applikasjoner

Vi har etablert samarbeid med en rekke ledende applikasjonsleverandører, enten det er fagapplikasjoner som Scada eller ERP, Datalake og generelle analyseverktøy. Gjennom API-integrasjon sikrer vi at sensordata kan visualiseres og benyttes via dine etablerte IKT-applikasjoner.

Reell nytteverdi

Det er nærmest ubegrenset hva man kan måle ved bruk av sensorer og trådløse styringsenheter. Eksempelvis kan sensorer gi beskjed når et avfallspunkt må tømmes, måle vannforbruket løpende i husstander, oppdage vannlekkasjer i fordelingsnettet, gi innbyggere oversikt over ledige p-plasser eller måle luftkvaliteten i klasserommene på en skole. I smartby-begrepet ligger det mange muligheter. Vi hjelper dere med å sette fokus på løsninger som gir reell nytteverdi for virksomheten

Lang levetid og rekkevidde

LoRa er en av teknologiene vi leverer. Denne er tilpasset datatrafikk hvor små datapakker sendes trådløst over store distanser. LoRa-sensorer krever lite strøm, og det muliggjør batteridrevne sensorer med lang levetid. I tillegg gir LoRa-teknologien en unik gjennomtrengningsevne og kan sende data fra steder hvor mobilnettet ikke når frem. Last Mile Solutions leverer både LoRa-sensorer og LoRa-nett til hele Norge, og er medlem av LoRa-Alliance.

Høy sikkerhet

Sikkerheten er ivaretatt når Last Mile Solutions setter sine løsninger i drift. LoRaWAN™ er av kvaliteten «carrier grade», og både nettverket og Last Mile Solutions-plattformen er i henhold til personvernforordningen (GDPR). Last Mile Solutions tjenesteplattform befinner seg i Norge, all data forblir innenfor landets grenser og all dataflyt overvåkes.

Støtter bærekraftsmål

De fleste kommuner i dag har definert hvilke av FNs 17 bærekraftsmål de spesielt ønsker å fokusere på. Gjennom vårt konsept «Smart bærekraft» benytter vi IoT-teknologi til å støtte oppunder dette arbeidet. Eksempler på dette er utendørs luftkvalitetsmåling, behovsstyrt tømming av avfallspunkter, overvåkning av lekkasjer i vannfordelingsnettet, løsninger for overvåkning av hjemmepasienter og mye mer. 

Vi holder åpent som vanlig!

Last Mile-gruppen tar sin del av samfunnsansvaret med å begrense spredningen av Covid-19 viruset (Koronavirus), og har fra innført hjemmekontor for de fleste ansatte.

Last Mile Solutions har i lang tid hatt en god kultur og gode teknologiske løsninger for samhandling selv om man fysisk ikke er tilstede på kontoret. Det betyr at vi fortsatt er 100% operative på alt fra salg til vare- og tjenesteleveranser, og tilbyr samme gode service som tidligere overfor våre kunder, leverandører og samarbeidspartnere.

Samtidig vil vi ivareta vårt samfunnsansvar og de ansattes behov for å være hjemme med små barn eller på grunn av eventuell karantene/sykdom

Siste nyheter  |   Se alle nyheter ›