Vi vokser! Vil du bli med på reisen vår?

I dag består Last Mile Solutions av et lite men høykompetent team, alle med solid erfaring fra sine respektive fagområder. Vi er nå inne i en sterk vekstfase og ser etter nye medarbeidere som kan styrke og komplettere oss, og bringe oss videre mot målene våre! Vi har meget ambisiøse planer for vekst og ønsker å komme kontakt med deg som ikke er redd for å utfordre det etablerte, er løsningsorientert og ønsker å utvikle deg. I Last Mile Solutions jobbes det agilt og vi har et godt arbeidsmiljø hvor alle hjelper alle, samt mange sosiale, sportslige og kulturelle arrangementer gjennom hele året.

Nå har du altså en unik sjanse til å bli med på norsk næringslivs mest spennende eventyr; nemlig å styrke landets digitale grunnmur med et nasjonalt LoRa nettverk! Vi er i gang med å lyse ut flere stillinger både innen det kommersielle og det tekniske området. For de kommersielle stillingene ser vi først og fremst etter kandidater med minimum en bachelor grad innen fagområdene teknologi og/eller økonomi/ marked/ innovasjon, og med noen års arbeidserfaring. 

Følg firmasiden vår på LinkedIn og sjekk jevnlig hjemmesiden for å holde deg oppdatert på mulighetene! Skulle det ikke være en stilling som passer for deg, tar vi imot åpne søknader fortløpende. Spørsmål vedrørende spesifikke stillinger og åpne søknader kan rettes direkte til vår CEO, Marianne Styrman.

Følg oss på LinkedIn ›

Velkommen til Last Mile Solutions

Last Mile Solutions AS er markedsledende på å hjelpe byer, kommuner og virksomheter med å etablere robuste og sikre IoT-løsninger – fra sensor til applikasjon. Uansett lokasjon, klima og topografi, vil vi kunne tilby dekning i forbindelse med ditt IoT-prosjekt.

Gjennom godt etablerte samarbeidspartnere, er målet å tilby nasjonal dekning med teknologiene LoRaWAN, 4G/LTE, 5G, NB-IoT, LTE-M, m. fl. Dette gjør det mulig for byer og små og store kommuner og regioner å realisere sine ambisjoner om å være en «smart by» eller «smart region». Også det private næringsliv vil kunne dra stor nytte av dekningen i deres egne operasjoner, og dessuten muliggjør den utvikling av nye, smarte tjenester til deres kunder igjen.

Få Smartbyguiden tilsendt!

Er du nysgjerrig på hvordan din by, kommune eller bedrift kan bli «smartere», ved hjelp av IoT? Vi har skapt Smartbybloggen og Smartbyguiden nettopp for å gi målgruppene våre et bedre innblikk i hva dette dreier seg om, - og for å vise vei i jungelen av informasjon om IoT!

For å bli enda bedre, jobber vi for tiden med både strukturen og innholdet her på nettsidene og Smartbybloggen vår. Derfor ber vi deg sende en epost til Marketing.LMS@lastmile.no hvis du ønsker tilsendt spesifikke bloggartikler, fra vårt rikholdige arkiv, eller Smartbyguiden. Og hvis det er noen temaer du savner, som du ønsker at vi skriver om, tar vi gjerne imot innspill om dette!

Eidsiva Bredbånd går sammen med BKK Digitek i Bergen og firmaet Last Mile Solutions i Asker for å bygge ut Lora WAN-nettverk. Målet er et nasjonalt nettverk som er skreddersydd for IoT og smarte byer.

« – Når teleselskapenes satsing på 5G nå kompletteres med en omfattende LoRaWAN-utbygging, får kommunene den infrastrukturen de trenger for å virkeliggjøre sine smartbykonsepter. Det er særlig de tekniske etatene som leder an i utviklingen. Vann og avløp og renovasjon gjør mye allerede, men det er grunn til å vente en betydelig bredere smartbysatsing etter hvert som infrastrukturen bygges ut, sier Marianne Styrman.»

Les mer › 

Vi tilbyr nasjonal dekning

Uansett hvor du holder til i landet vil vi kunne tilby dekning i forbindelse med ditt IoT-prosjekt. 
I tillegg gir vår dataplattform for innsamling av sensordata muligheten til å kombinere ulike kommunikasjonsbærere, som LoRaWan, 4G/LTE, 5G, NB-IoT, m.fl. Disse er komplementære, og gir oss stor frihet til å velge akkurat den eller de teknologiene som er optimale for hvert prosjekt.  
Last Mile Solutions' team har den nødvendige kunnskapen og erfaringen for å velge de beste løsningene for hver enkelt kunde. Vi starter med kundens behov og analyserer hvordan disse best kan løses. Altså er aldri vårt utgangspunkt én bestemt sensor, enhet eller IoT-teknologi, Vi leverer hele løsninger -  tilpasset kundens behov. 

Anvend eksisterende applikasjoner

Vi har etablert samarbeid med en rekke ledende applikasjonsleverandører, enten det er fagapplikasjoner som Scada eller ERP, Datalake og generelle analyseverktøy. 

Gjennom API-integrasjon sikrer vi at sensordata kan visualiseres og benyttes via dine etablerte IKT-applikasjoner.

Oppnå reell nytteverdi raskt 

Det er nærmest ubegrenset hva man kan måle ved bruk av sensorer og trådløse styringsenheter. Eksempelvis kan sensorer gi beskjed når et avfallspunkt må tømmes, løpende måle vannforbruket i husstander, oppdage vannlekkasjer i fordelingsnettet, gi innbyggere oversikt over ledige p-plasser eller måle luftkvaliteten på kontoret eller i et klasserom.
I smartby-konseptet ligger det uante muligheter. Vi hjelper deg med å sette fokus på løsninger som gir reell nytteverdi for din organisasjon, - og leder deg fra pilot til sikker og problemfri drift.

Lang levetid og rekkevidde

LoRaWAN er kun én av mange IoT-teknologier vi leverer (se mer under "Vi tilbyr nasjonal dekning"). LoRa er tilpasset datatrafikk hvor små datapakker sendes trådløst over store distanser. LoRa-sensorer krever lite strøm, og det muliggjør batteridrevne sensorer med lang levetid. I tillegg gir LoRa-teknologien en unik gjennomtrengningsevne og kan sende data steder hvor mobilnettet ikke når frem, - typisk i kjellere, garasjer, bak branndører av metall, nede i kummer, osv. 
Last Mile Solutions leverer både LoRa-sensorer og LoRa-nett til hele Norge, og er medlem av LoRa Alliance.

Høy sikkerhet i alle ledd

Sikkerheten er godt ivaretatt når Last Mile Solutions setter sine løsninger ut i drift. LoRaWAN™ er av kvaliteten «carrier grade», hvor sikkerhet er innebygget, og både nettverket og Last Mile Solutions' dataplattform er i henhold til personvernforordningen (GDPR).

Last Mile Solutions' tjenesteplattform befinner seg i Norge, all data forblir innenfor landets grenser og all dataflyt overvåkes. Dette gir meget høy dataintegritet og -sikkerhet.

FNs bærekraftsmål

De fleste kommuner og mange bedrifter har i dag definert hvilke av FNs 17 bærekraftsmål de særlig ønsker å fokusere på. Gjennom vårt konsept «smart bærekraft» benytter vi IoT-teknologi til å støtte opp under dette viktige arbeidet. Dette gjør vi med digitale løsninger som bidrar til bedre ressursbruk,  av f.eks. vann eller elektrisitet. Dette gir både økonomiske besparelser samtidig som det er positivt for miljøet. 
Når innsamling av data fra målinger har pågått over noe tid, gir dette en unik mulighet til å sette inn tiltak der det trengs mest på en effektiv måte. 

Vi holder åpent som vanlig!

Last Mile-gruppen tar sin del av samfunnsansvaret med å begrense spredningen av Covid-19 viruset (Koronaviruset), og har hjemmekontor for de ansatte når dette er påkrevd av myndighetene eller anbefalt.

Last Mile Solutions har i lang tid hatt de beste teknologiske hjelpemidlene og lagt til rette for samhandling selv om man fysisk ikke er tilstede på kontoret. Det betyr at vi fortsatt er 100% operative på alt fra salg til vare- og tjenesteleveranser, support m.m., og tilbyr den samme gode servicen som tidligere overfor våre kunder, leverandører og samarbeidspartnere.

Siste nyheter  |   Se alle nyheter ›