Velkommen til Last Mile Solutions 

Last Mile Solutions AS er markedsledende på å hjelpe byer, kommuner og virksomheter med å etablere robuste og sikre IoT-løsninger – fra sensor til applikasjon. Uansett lokasjon, klima og topografi, vil vi kunne tilby dekning i forbindelse med ditt IoT-prosjekt.

Gjennom godt etablerte samarbeidspartnere, er målet å tilby nasjonal dekning med teknologiene LoRaWAN, 4G/LTE, 5G, NB-IoT, LTE-M, m. fl. Dette gjør det mulig for byer og små og store kommuner og regioner å realisere sine ambisjoner om å være en «smart by» eller «smart region». Også det private næringsliv vil kunne dra stor nytte av dekningen i deres egne operasjoner, og dessuten muliggjør den utvikling av nye, smarte tjenester til deres kunder igjen.

Vi hjelper deg å oppgradere til 4G!

Det er flere bransjer som er påvirket av at 3G allerede er utfaset i Norge, 2G-nettet skal slukkes i de neste årene og kobberlinjene skal legges ned i løpet av 2025. Blant disse er vann- og avløpsbransjen, kraftbransjen, industri, samferdsel, helse og omsorg m.fl. En del eldre radioutstyr er fortsatt i drift i kommune-Norge og kan også med fordel oppgraderes til 4G.

2G-nettet vil være operativt i Norge fram til senest 2025. Det benyttes i dag til tale, SMS og maskin-til-maskin kommunikasjon (M2M). Sistnevnte en viktig del av tilbudet til Last Mile Solutions. Mange av våre kunder har allerede oppgradert sitt utstyr og tilhørende abonnementstjenester eller planlegger å gjøre det i nær framtid. 

For virksomheter og etater som benytter løsninger og enheter som må ha høy stabilitet, robusthet og sikkerhet, bør en oppgradering til moderne utstyr som støtter 4G/LTE, eventuelt også 5G, stå høyt på prioritetslisten. Så lenge 2G fortsatt er oppe, og 3G-utstyret har en fallback til 2G, vil eldre utstyr fortsatt kunne virke, men da med lengre responstid og dårligere sikkerhet enn 4G.

Hvilke bedrifter er berørt?

Har du behov for å sende eller motta større mengder data, rask responstid for datakommunikasjon eller din virksomhet har samfunnskritisk infrastruktur som baserer seg på sikker og stabil kommunikasjon, bør maskinvare og tjenester som støtter 4G vurderes implementert. Dette vil være tilfellet for flere av segmentene vi i dag betjener:

  • VA-sektoren: Sikker mobilkommunikasjon til driftskontroll av vann- og avløpsstasjoner
  • Kraft: Tilstandsrapporter fra inntaksdammer m.m. samt korrekt transport av data fra kraftproduksjon til driftssenter
  • Sikkerhets- og overvåkingstjenester: Kameraløsninger som trigget av hendelser sender video eller stillbilder til sentral
  • Samferdsel: Fjernstyring av bommer eller pullerter for offentlig transport, utrykningskjøretøy eller til boligsameier og hyttefelt
  • Strømtilførsel: Styring av strømtilførsel samt avlesing av forbruk, eksempelvis strøm til arrangementer eller til elbilladere i boligsameier 
  • Alle bedrifter som ønsker bedre stabilitet, raskere responstid og høyere sikkerhet samt dataintegritet enn det eldre utstyr gir

Last Mile Solutions har ekspertise og lang erfaring i å rådgi hver enkelt kunde og designe skreddersydde løsninger for ulike behov, sikkerhetsnivåer og bruksområder.

Ikke minst har vi avtaler med alle norske og flere utenlandske mobiloperatører som resulterer i et stort utvalg av M2M-abonnementstjenester med ulike tilvalg før høyere sikkerhet, dataintegritet og redundans, samt konfigurering av utstyr, oppstart, support og drift. Som standard tjeneste tilbyr vi fast IP på alle noder, lukket IP-struktur (non-public IP), tjeneste web med mulighet for sjekk av nett status, dataforbruk og prosjektinformasjon. 

Er du usikker på status og behov i din organisasjon, ta kontakt! Alle spørsmål og forespørsler rundt dette kan rettes til Marketing.LMS@lastmile.no.

Få Smartbyguiden tilsendt!

Er du nysgjerrig på hvordan din by, kommune eller bedrift kan bli «smartere», ved hjelp av IoT? Vi har skapt Smartbybloggen og Smartbyguiden nettopp for å gi målgruppene våre et bedre innblikk i hva dette dreier seg om, - og for å vise vei i jungelen av informasjon om IoT!

For å bli enda bedre, jobber vi for tiden med både strukturen og innholdet her på nettsidene og Smartbybloggen vår. Derfor ber vi deg sende en epost til Marketing.LMS@lastmile.no hvis du ønsker tilsendt spesifikke bloggartikler, fra vårt rikholdige arkiv, eller Smartbyguiden. Og hvis det er noen temaer du savner, som du ønsker at vi skriver om, tar vi gjerne imot innspill om dette!

Eidsiva Bredbånd går sammen med BKK Digitek i Bergen og firmaet Last Mile Solutions i Asker for å bygge ut Lora WAN-nettverk. Målet er et nasjonalt nettverk som er skreddersydd for IoT og smarte byer.

« – Når teleselskapenes satsing på 5G nå kompletteres med en omfattende LoRaWAN-utbygging, får kommunene den infrastrukturen de trenger for å virkeliggjøre sine smartbykonsepter. Det er særlig de tekniske etatene som leder an i utviklingen. Vann og avløp og renovasjon gjør mye allerede, men det er grunn til å vente en betydelig bredere smartbysatsing etter hvert som infrastrukturen bygges ut, sier Marianne Styrman.»

Les mer › 

Vi tilbyr nasjonal dekning

Uansett hvor du holder til i landet vil vi kunne tilby dekning i forbindelse med ditt IoT-prosjekt. 
I tillegg gir vår dataplattform for innsamling av sensordata muligheten til å kombinere ulike kommunikasjonsbærere, som LoRaWan, 4G/LTE, 5G, NB-IoT, m.fl. Disse er komplementære, og gir oss stor frihet til å velge akkurat den eller de teknologiene som er optimale for hvert prosjekt.  
Last Mile Solutions' team har den nødvendige kunnskapen og erfaringen for å velge de beste løsningene for hver enkelt kunde. Vi starter med kundens behov og analyserer hvordan disse best kan løses. Altså er aldri vårt utgangspunkt én bestemt sensor, enhet eller IoT-teknologi, Vi leverer hele løsninger -  tilpasset kundens behov. 

Anvend eksisterende applikasjoner

Vi har etablert samarbeid med en rekke ledende applikasjonsleverandører, enten det er fagapplikasjoner som Scada eller ERP, Datalake og generelle analyseverktøy. 

Gjennom API-integrasjon sikrer vi at sensordata kan visualiseres og benyttes via dine etablerte IKT-applikasjoner.

Oppnå reell nytteverdi raskt 

Det er nærmest ubegrenset hva man kan måle ved bruk av sensorer og trådløse styringsenheter. Eksempelvis kan sensorer gi beskjed når et avfallspunkt må tømmes, løpende måle vannforbruket i husstander, oppdage vannlekkasjer i fordelingsnettet, gi innbyggere oversikt over ledige p-plasser eller måle luftkvaliteten på kontoret eller i et klasserom.
I smartby-konseptet ligger det uante muligheter. Vi hjelper deg med å sette fokus på løsninger som gir reell nytteverdi for din organisasjon, - og leder deg fra pilot til sikker og problemfri drift.

Lang levetid og rekkevidde

LoRaWAN er kun én av mange IoT-teknologier vi leverer (se mer under "Vi tilbyr nasjonal dekning"). LoRa er tilpasset datatrafikk hvor små datapakker sendes trådløst over store distanser. LoRa-sensorer krever lite strøm, og det muliggjør batteridrevne sensorer med lang levetid. I tillegg gir LoRa-teknologien en unik gjennomtrengningsevne og kan sende data steder hvor mobilnettet ikke når frem, - typisk i kjellere, garasjer, bak branndører av metall, nede i kummer, osv. 
Last Mile Solutions leverer både LoRa-sensorer og LoRa-nett til hele Norge, og er medlem av LoRa Alliance.

Høy sikkerhet i alle ledd

Sikkerheten er godt ivaretatt når Last Mile Solutions setter sine løsninger ut i drift. LoRaWAN™ er av kvaliteten «carrier grade», hvor sikkerhet er innebygget, og både nettverket og Last Mile Solutions' dataplattform er i henhold til personvernforordningen (GDPR).

Last Mile Solutions' tjenesteplattform befinner seg i Norge, all data forblir innenfor landets grenser og all dataflyt overvåkes. Dette gir meget høy dataintegritet og -sikkerhet.

FNs bærekraftsmål

De fleste kommuner og mange bedrifter har i dag definert hvilke av FNs 17 bærekraftsmål de særlig ønsker å fokusere på. Gjennom vårt konsept «smart bærekraft» benytter vi IoT-teknologi til å støtte opp under dette viktige arbeidet. Dette gjør vi med digitale løsninger som bidrar til bedre ressursbruk,  av f.eks. vann eller elektrisitet. Dette gir både økonomiske besparelser samtidig som det er positivt for miljøet. 
Når innsamling av data fra målinger har pågått over noe tid, gir dette en unik mulighet til å sette inn tiltak der det trengs mest på en effektiv måte. 

Vi holder åpent som vanlig!

Last Mile-gruppen tar sin del av samfunnsansvaret med å begrense spredningen av Covid-19 viruset (Koronaviruset), og har hjemmekontor for de ansatte når dette er påkrevd av myndighetene eller anbefalt.

Last Mile Solutions har i lang tid hatt de beste teknologiske hjelpemidlene og lagt til rette for samhandling selv om man fysisk ikke er tilstede på kontoret. Det betyr at vi fortsatt er 100% operative på alt fra salg til vare- og tjenesteleveranser, support m.m., og tilbyr den samme gode servicen som tidligere overfor våre kunder, leverandører og samarbeidspartnere.

Siste nyheter  |   Se alle nyheter ›