Hva vi tilbyr

Se hva slags type løsninger og tjenester vi tilbyr, samt hva slags teknologi og produkter vi bruker.

Løsninger

Last Mile Solutions leverer gjennom vår landsdekkende IOT-infrastruktur, en rekke løsninger til både statlig- kommunal og privat sektor. Sammen med våre samarbeidspartnere utvikler vi også fortløpende nye, innovative løsninger bestående av nye type sensorer og nye applikasjoner.

Teknologi

Vi ønsker at våre kunder skal ha valgfrihet og velge den teknologien som er mest formålstjenlig for fjernstyring av enheter og innhenting av sensordata. Fremtidens IoT-nett vil være hybride nett hvor LoRaWan, NB-IoT og LTE-M (4/5G) benyttes. Vi støtter alle disse teknologiene, og samler alle data i vår IoT-plattform før de sendes videre til kundens fagapplikasjoner. Vi kan i tillegg levere sensorer og enheter for alle type kommunikasjonsteknologier.

Tjenester

For best mulig etablering, drift og vedlikehold av din IoT-løsning, tilbyr vi analyse og design av løsninger, prosjektstyring, tekniske tjenester og support.

Produkter

Last Mile Solutions tilbyr en rekke produkter med industristandard egnet for bruk i IoT-løsninger. Vi kan levere alt fra LoRaWan basestasjoner, trådløse routere for NB-IoT og LTE-M (4/5G), Bluetooth baser, utendørs og innendørs WiFi, samt dataabonnement til NB-IoT og LTE-M (4/5G) med tilknyttede tjenester. Våre produkter kommer fra anerkjente leverandører i Norge og internasjonalt, og er nøye testet før vi leverer til våre kunder.
Viser 1 til 10 av 4