Løsninger

Sammen med våre samarbeidspartnere tilbyr vi ende-til-ende løsninger, dvs. sensor til applikasjon hvor data behandles. Vi har implementert en rekke ulike løsninger allerede, og vil fortsette å lansere nye løsninger fortløpende. Nedenfor kan du lese mer om disse løsningene.

Et IoT-nettverk fra Last Mile Solutions kan bestå av ulike kommunikasjonsbærere, som LoRa WAN, 4G/5G og NB-IOT. Dette gir fleksible hybridnett der vi bruker den kommunikasjonsbæreren som gir det beste forholdet mellom pris og båndbredde basert på hvor sensoren er plassert, og hvor stor datakapasitet som kreves. 

Kjernen i vår IoT-leveranse er en egen IoT-plattform (Last Mile Solutions AS IoT-hub) som ivaretar kommunikasjonen fra de ulike nettverkene LoRa, 4G/5G, NB-IoT og Sigfox. Data fra alle nettverkene routes inn i IoT-plattformen, hvor data sorteres og sendes videre til kundens applikasjoner eller datalake.

Klilkk på bildet for å se i stor størrelse

Vi leverer også ferdige integrasjonsgrensesnitt mot kundens applikasjoner gjennom API (Application Programing interface). Et datasett eller en data fra en sensortype kan sendes inn til flere applikasjoner hvis det er formålstjenlig å benytte den samme dataen i flere applikasjoner.

All lagring og databehandling foregår på kundens side av løsningen. IoT-plattformen står og driftes i Norge, og sikkerhet og oppetid ivaretas gjennom redundant arkitektur (arkitektur med reserveløsninger alltid tilgjengelig).

Ønsker du råd og veiledninger om smartby?

Meld deg på Smartbybloggen ›

 

Løsninger vi tilbyr

Smarte byer

 • Husstandsvannmåling
 • Nivåmåling av avfallscontainere
 • Sonevannsmåling
 • Overvåkning av overvann
 • Overvåkning av sandfang
 • P-plassovervåkning
 • Miljøovervåkning
 • Helse  

Bygg og anlegg

 • Trådløs styring av varmeverk
 • Temperatur-/fuktovervåkning av bygg
 • Overvåkning av herding av betong
 • Sporing av anleggsutstyr
 • Miljøovervåkning
 • Trådløs styring av porter/bommer
 • Videoovervåkning av anleggsplass
 • Overvåkning av bygningsgrunn

 

Energi og Olje & Gass

 • Nivåmåling på reservoarer
 • Varsling av ising på strømlinjer
 • Perimetervarsling på inngangsdører til nettstasjoner
 • Fjerndiagnose og – styring av nettstasjoner
 • Sporing av utstyr
 • Varsling av farlige gasser

Smarte bygg

 • Innendørs luftkvalitetsmåling
 • Røykdeteksjon i eldre bygg
 • Radongassmåling
 • Støyovervåkning
 • Bevegelsesvarsling
 • Styring av trådløse enheter

Havbruk & Jordbruk

 • Overvåkning av merder
 • Sporing av husdyr

Transport & logistikk

 • Sanntidssporing av gods
 • Logging av temperatur/fukt av varer under transport

Industri

 • Vibrasjons- og frekvensmåling i produksjonsmiljøer
 • Temperatur-/fuktmåling i produksjonsmiljøer

Øvrige

 • Rasvarsling
 • Isvarsling på vei
 • Sporing av reinsdyr i nærhet av toglinjer

Kontakt oss