Løsninger for Smarte byer

Regjeringen definerer smartby en by som: «Bruker digital teknologi til å gjøre byene til bedre steder å leve, bo og arbeide i. Smartby-initiativer har som mål å forbedre offentlige tjenester og innbyggernes livskvalitet, utnytte felles ressurser optimalt, øke byenes produktivitet, og å redusere klima- og miljøproblemer i byene.».

For å bli en smartby må kommunen bygge en infrastruktur for å samle inn, strukturere, vaske og dele data. Det innebærer sensorikk, nettverk, programvare (i form av gateways og hub’er) for å samle inn nye data, men også å gjøre denne og den eksisterende dataen tilgjengelig for alle.

Last Mile Solutions kan hjelpe små og store kommuner å realisere sine "smartby"-ambisjoner. 

Vi leverer følgende løsninger for smarte byer:

  • Husstandsvannmåling
  • Nivåmåling av avfallscontainere
  • Sonevannsmåling
  • Overvåkning av overvann
  • Overvåkning av sandfang
  • P-plass overvåkning
  • Miljøovervåkning
  • Helse