Tjenester

Last Mile Solutions tilbyr tjenester som sikrer en vellykket implementering av deres IoT-prosjekt, helt fra idèfasen til drift og support.

Idèfasen

I startfasen av et IoT-prosjekt gjøres gjerne vurderinger knyttet til ønsket funksjonell løsning. Det er retningsgivende for hvilke teknologier og løsninger som velges i prosjektet. Våre konsulenter er gode rådgivere i denne fasen og kan bistå i å finne gode, funksjonelle løsninger som lar seg realisere i virkeligheten, og som gir ønsket nytteverdi. Gjennom bl.a. workshops jobber vi frem prosjektets overordnede mål og hensikt, samt definerer hvilke funksjonelle områder som skal prioriteres i prosjektet.

Prosjektgjennomføring

Vi arbeider etter en etablert prosjektmetodikk som sikrer gjennomføring til planlagt tid, kostnad og kvalitet. Metodeverket vårt bygger på mange års erfaring med prosjekter innenfor industriell datakommunikasjon og gir våre kunder trygghet og forutsigbarhet gjennom hele prosessen. I alle prosjekter allokerer vi prosjektleder, som sammen med deres prosjektleder eller andre nøkkelpersoner etablerer prosjektorganisasjon og planlegger ressurser og aktiviteter.

Rådgiving og konsulentarbeid

I tillegg til strukturert implementering og løpende drift/support, kan vi tilby ulike former for bistand. Dette kan være bistand ved installasjon og konfigurering av sensorer, kommunikasjonsutstyr og programvare, det kan være mindre utviklingsoppdrag, testing av nye konsepter («POC»), analyse av radiodekning, integrasjoner, innovasjons-workshops, m.m.  

Drift og support

En IoT-løsning skal leve, fungere og videreutvikles i mange år. Vi har derfor etablert et solid, sikkert og redundant driftsmiljø med moderne teknologi, samt har dedikerte ressurser som svært sikrer høy oppetid på løsningene. Vi tilbyr også ulike nivåer på support, avhengig av kundens ønsker og løsningens kritikalitet. Vårt mål er å kunne tilby løsninger som gir forutsigbar og langsiktig drift med høy kvalitet til våre kunder.