Personvernerklæring for Last Mile

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Last Mile Holding AS, Last Mile AS, Last Mile Solutions AS og Last Mile AB, heretter referert til som Last Mile, samler inn og bruker personopplysninger.

Last Mile, ved Daglig Leder, er ansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Der det daglige ansvaret er delegert, kommer det fram under hvert enkelt punkt. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd).

Behandling av personopplysninger på www.lastmile.no:

Markedsansvarlig har det daglige ansvaret for vår behandling av personopplysninger på Lastmile.no.

Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester, som for eksempel å motta nyhetsbrev. Tilgang til vår e-handelsløsning krever imidlertid at man samtykker i å oppgi visse personopplysninger. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

Last Mile benytter en eksterne leverandører for våre web, e-handelsløsning (databehandler) og CRM løsning.

Disse leverandørene står for drift, utvikling og vedlikehold av plattformene.

Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettstedet, lagres på egne servere som driftes av leverandøren.
Det er kun Last Mile og databehandler som har tilgang til disse opplysningene.

En egen databehandler-avtale mellom Last Mile og databehandler regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles.

Nettstatistikk:

Last Mile samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på Lastmile.no. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Opplysningene behandles i avidentifisert form. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker.

Informasjonskapsler (cookies):

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Nedenfor finner du informasjon om bruk av informasjonskapsler.

Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen.

Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. ekomloven § 2-7b.

Ved å gå inn og hente informasjon og/eller benytte tjenester på våre nettsider, samtykker du i at det settes informasjonskapsler i din nettleser – i og med at de fleste nettlesere er innstilt slik at de automatisk aksepterer informasjonskapsler. Dersom du ikke vil akseptere vår bruk av informasjonskapsler, kan du gå inn og trekke tilbake ditt samtykke ved å endre innstillingene i nettleseren. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at dette kan medføre at tjenestene på våre nettsider ikke fungerer optimalt.

For detaljer om dette se hjelp i egen nettleser.

Våre nettsider bruker disse informasjonskapslene:

Google Analytics en nettanalysetjeneste som leveres av Google, Inc. («Google»). Google Analytics bruker informasjonskapsler for å analysere hvordan brukere benytter nettstedet. Informasjonen som genereres av en slik informasjonskapsel når du bruker det aktuelle nettstedet, inkludert din IP-adresse, sendes til Google og lagres på servere i USA. Vi bruker anonymizeIP, en funksjon som gjør at en enkeltbruker ikke kan identifiseres.

Google bruker denne informasjonen for å vurdere bruken av nettstedet, sammenstille rapporter om aktiviteter på nettstedet for eieren av nettstedet, samt for å yte andre tjenester i tilknytning til aktiviteter på nettstedet og bruk av Internett.

Google kan også overføre denne informasjonen til tredjepart hvis dette kreves iht. lov eller i tilfeller hvor tredjepart behandler informasjonen på vegne av Google. Google vil ikke koble din IP-adresse med annen informasjon Google har. Våre nettsider bruker Google Analytics for å analysere bruken av nettsidene. Vi får informasjon om hvilke sider som er mest besøkt, hvor brukerne kommer fra, på hvilke tidspunkter sidene er mest besøkt osv.

Nyhetsbrev:

Last Mile sender ut nyhetsbrev ca. 3-6 ganger per måned via e-post.

For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Vi benytter eksterne leverandører av e-post og CRM som databehandlere i forbindelse med disse nyhetsbrevene. E-postadressene lagres i en egen database, og deles ikke med andre.

Operasjonell informasjon og arkivering:

Last Mile bruker programvare for logistikk inkludert oppfølging av ordre, i salgs og markedsarbeidet, for utsendelse, godkjenning og arkivering av fakturaer, og for skanning og godkjenning av relevant innkommende brev og fakturaer.

Det lagres ikke sensitive personopplysninger om deg i disse systemene. Kun informasjon relatert til bestillinger, fakturaer, tilbud, samt andre arbeidsrelaterte data.

I tillegg lagres det kontaktdetaljer som e-post adresse, funksjon og telefonnummer, og dersom du har gitt samtykke til det, informasjon om hvilke produkt interesse område, du ønsker å motta informasjon om.

Last Mile oppbevarer denne typen informasjon for å kunne gi deg best mulig oppfølging og service, samt for å sikre at vi oppfyller våre lovpålagte oppgaver (blant annet regnskap og bokføring i henhold til bokføringsregelverk).

Der er etablert databehandler avtale med de ovenfor nevnte leverandørene og de leverer ikke opplysninger til 3dje part.

Av sikkerhets grunner har vi valgt ikke å oppgi hvilke leverandører dette gjelder her, men det kan opplyses ved eventuelt henvendelse til oss.

E-post og telefon:

Last Mile benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet for å følge opp våre forpliktelser ovenfor kunder og leverandører, samt andre interne og esterne kontakter.

Den enkelte ansvarlige leder i avdelingen der e-post, eller telefonsamtalen mottas har det daglige ansvaret for behandlingen av personopplysninger i denne sammenheng. Relevante opplysninger som fremkommer av telefonsamtaler, e-post som skjer som en del av saksbehandling arkiveres. Disse opplysningene behandles som beskrevet over (se «Operasjonell informasjon og arkivering»).

Den enkelte medarbeider er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle, og minst hvert år gjennomgå og slette unødvendig innhold i e-postkassen. Ved fratreden slettes e-post kontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer eller lageret i vårt CRM-system (Se «Operasjonell informasjon og arkivering»).

Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post eller «chat».

Vi gjør oppmerksom på at henvendelser du sender direkte via e-post og «chat» ikke sendes kryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Telefonsamtaler loggføres ikke av oss. Den av våre ansatte som du har vært i kontakt med har imidlertid en oversikt over de siste anropene på sin telefon. Dersom en telefonsamtale er knyttet til en enkeltsak, vil det kunne bli skrevet et notat etter samtalen som lagres i vårt CRM-system. Dette for at vi skal kunne følge opp saken og gi deg et relevant svar på din henvendelse. Det gjøres ingen øvrig systematisk registrering av telefonsamtaler hvor innringer kan identifiseres.

Liste over kursdeltagere og besøkende:

Kursdeltakere
Når du melder deg på kurs, lagres informasjon til bruk for kurs-administrasjonen, for å ta inn kursavgift, for produksjon og utskrift kursbevis etc.
Last Mile er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger i forbindelse med dette.

Besøkende
Besøkende som besøker Last Mil sine lokaler registreres. Dette gjøres for at vi av brann og sikkerhetshensyn til skal vite hvem som befinner seg i lokalene, og for at vi ettertid kan se hvem som var i lokalene.

Rettigheter:

Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. Last Mile har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler. De som er registrert i en av Last Mile sine systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger Last Mile ikke har adgang til å behandle blir rettet, slettet eller supplert. Krav fra den registrert skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.