Marianne Styrman

CEO

Marianne Styrman sikrer at Last Mile Solutions er den foretrukne, langsiktige samarbeidspartneren for offentlige og private kunder, investorer og et vidt spekter av partnere innen industriell radiokommunikasjon, software- og cloudløsninger, avansert dataanalyse, m.m.

Marianne begynte i Last Mile Solutions med over 25 års erfaring som leder i IT- og IoT-bransjen i Norge og internasjonalt. Hennes bakgrunn spenner bredt fra teknologibransjen; fra hardware, software og radioteknologi til utvikling av nye, digitale forretningsmodeller og SaaS. Dette har gitt henne solid teknisk kompetanse og toppledererfaring. Hun har b.la. jobbet i Texas Instruments, Webstep, Radiocrafts og Camfil, hvor hun har hatt både nasjonalt og globalt ansvar samt styreposisjoner.

I 2018 ble Marianne kåret til en av "Norges Topp 50 Kvinner i Tech" av NHO og Teknisk Ukeblad (TU).

Kontakt Marianne hvis din bedrift ønsker å bli en partner eller er en potensiell kunde, om du vil invitere henne som foredragsholder eller du ønsker å jobbe i Last Mile Solutions. Marianne er selskapets offisielle talskvinne, og mediaforespørsler kan rettes til henne direkte eller til marketing.LMS@lastmile.no.  

Marianne Styrman | LinkedIn

~~~~~~~~~  

Marianne Styrman ensures that Last Mile Solutions is the preferred long-term partner for public and private customers, investors and a wide range of partners within industrial grade radio communications, software and cloud solutions, advanced data analytics and more.

Marianne joined Last Mile Solutions after over 25 years as a leader in the IT industry and IoT space in Norway and internationally. Her background from the tech industry ranges from hardware, software and radio technologies to the development of new digital business models and SaaS. This has given her solid technical expertise and senior management experience. She has among other worked at Texas Instruments, Webstep, Radiocrafts and Camfil, where she has had both national and global responsibilities, as well as board positions.

In 2018, Marianne was named one of "Norway's Top 50 Women in Tech" by NHO (the Confederation of Norwegian Enterprise) and the leading weekly engineering magazine in Norway, Teknisk Ukeblad (TU). 

Please feel free to reach out to Marianne if your company is interested in becoming a partner or customer, you would like to invite her as a speaker or you are interested in working for Last Mile Solutions. Marianne is the company's offical spokeswoman and any media requests may be directed to her directly or to marketing.LMS@lastmile.no.

Marianne Styrman | LinkedIn