Torgeir Hjelle

CTO

Som CTO har Torgeir ansvaret for at Last Mile Solutions utvikler, leverer, vedlikeholder, drifter og gir support på IoT-løsninger som skaper nytteverdi for våre kunder i ulike bransjer. Vi leverer systemer og løsninger som bidrar til å ivareta og verne menneskers liv og helse, samt holder i gang og sikrer viktige samfunnsfunksjoner og kritisk infrastruktur, drift, produksjon og tjenesteyting, - alt på en smartere måte.

Torgeir har solid erfaring fra ulike roller i IT-bransjen, bl.a. innen teknisk infrastruktur, programvare og tjenesteproduksjon. Han har de siste 15 årene jobbet primært med ‘IT outsourcing', både internasjonalt (‘enterprise’) og i Norge. Dette er sentrale kompetanseområder, som samtidig har høy relevans for hans rolle hos oss:

  • Kommersiell og teknisk/operativ kundeledelse
  • Utvikling og ledelse av organisasjon, medarbeidere og prosesser
  • Produksjonsledelse innen teknisk rådgivning, prosjekter, drift og support
  • Konseptualisering og løsningsutvikling med et "hybrid perspektiv" - som er spesielt relevant innen IoT-markedet
  • Kvalitetsledelse, teknisk dokumentasjon og kommunikasjon

Kontakt Torgeir hvis din bedrift ønsker å bli en partner, du vil invitere ham som foredragsholder eller ønsker å jobbe i teknisk avdeling eller med drift/support hos Last Mile Solutions. Mediaforespørsler kan rettes til marketing.LMS@lastmile.no. 

Torgeir Hjelle | LinkedIn

~~~~~~~~~  

In his role as CTO at Last Mile Solutions, Torgeir is responsible for the development, delivery, operations and support of IoT solutions that provide value to our customers in several verticals. We provide systems and solutions that contribute to protecting people's health and lives, and also maintain, operate, secure and streamline important public functions and critical infrastructure, operations, production and services.

Torgeir has extensive experience from a range of different roles in the IT industry, including technical infrastructure, software and service production. In the past 15 years he has worked primarily with 'IT outsourcing', both internationally ('enterprise') and in Norway. These are his major areas of expertise that at the same time are relevant for his current role: 

  • Account and delivery management
  • The development and management of organisations, people and processes
  • The design and implementation of ICT and IoT solutions, from a business/commercial and operations as well as  technology perspective
  • ICT governance and ICT operations
  • Quality management and methodologies, technical documentation and communication

Please feel free to reach out to Torgeir if your company is interested in becoming a partner, you would like to invite him as a speaker or you would like to work within the tecnical area or operations/support at Last Mile Solutions. Media requests may be directed to: marketing.LMS@lastmile.no.

Torgeir Hjelle | LinkedIn