Christian August B. Sandberg

Account Manager

Christian har vært Account manager i Last Mile Solutions siden 2019. Hans oppgaver innen salg spenner vidt, og han jobber med alt fra prospektering av nye kunder, behovsanalyser, kundekontakt og -møter, til tilbudsgiving og utarbeidelse av svar på offentlige anbud til kommune-Norge.

Christian har 10 års salgserfaring, bl.a. innen IT-sikkerhet og kryptering, og har i de senere år spesialisert seg på løsningssalg. 

Kontakt Christian hvis du ønsker å vite mer om vår portefølje eller bare vil ha en uforpliktende prat om M2M/IoT og hvilke muligheter denne teknologien åpner opp for din bedrift, organisasjon, by, kommune eller fylkeskommune.  

Christian August B. Sandberg | LinkedIn

~~~~~~~~~ 

Christian has worked as an Account Manager at Last Mile Solutions since 2019. His area of responsibility is wide, and he works with anything from identifying new customers, lead qualification, customer contact and meetings, to bidding and the preparation of offers for public tenders in Norway.

Christian has worked in sales for 10 years, including from areas like IT security and encryption services, and has in recent years specialised in solution sales. 

Please feel free to reach out out to Christian if you would like to know more about our portfolio or just want a chat about M2M/IoT and what opportunities this technology creates for your company, organisation, city, municipality or region.

Christian August B. Sandberg | LinkedIn