Christopher Bratsberg

Solution Sales Manager

Christopher har mer enn 8 års erfaring fra ulike salgsstillinger, nå sist som salgssjef hos Trinax. Han er vant til å jobbe tett og langsiktig med kunder for å løse deres unike behov gjennom tilpassede løsninger.

Christopher ar en Bachelor-grad i økonomi og administrasjon og en Master i entreprenørskap, innovasjon og forretningsutvikling.   

Kontakt Christopher hvis du ønsker å vite mer om vår portefølje eller bare vil ha en uforpliktende prat om IoT og hvilke muligheter denne teknologien åpner opp for din bedrift, organisasjon, by, kommune eller fylkeskommune. 

Christopher Bratsberg | LinkedIn

~~~~~~~~~

Christopher has more than 8 years of experience from different positions in sales, most recently as sales manager from Trinax. He is used to working closely with customers in a long-term perspective to successfully meet their unique needs.

Christopher has a Bachelor's degree in Economics and Administration and a Master of Entrepreneurship, Innovation and Business Development. 

Please feel free to reach out out to Christofer if you would like to know more about our portfolio or just want a chat about IoT and what opportunities this technology creates for your company, organisation, city, municipality or region.

Christopher Bratsberg | LinkedIn