Dag Nielsen

IoT System Architect

Dag har jobbet i Last Mile gruppen siden 1999 og har fra 2007 hatt ansvaret for utviklingen av M2M-tjenesteporteføljen. I dag er han IoT System Architect og bidrar dermed også i Last Mile Solutions' IoT-satsing. Her utarbeider han dekningsanalyser og er teknisk rådgiver for utrullingen av LoRaWAN-infrastrukturen som vi sammen med våre partnere bygger i Norge.

Dag har spisskompetanse på datakommunikasjon og plattformteknologi, og har i over 20 år vært teknisk prosjektleder for en rekke IoT-prosjekter i Norge, både i privat og offentlig sektor. Dette inkluderer design, implementering, leveranse og drift av kritiske datakommunikasjonsløsninger basert på ulike teknologiplattformer, - herunder radio, serie, Ethernet, 4G/LTE, NB-IoT og LoRaWan. De største kundene er norsk produksjons- og prosessindustri, kraftbransjen samt olje- og gassnæringen. Innen kommunal sektor har storparten av prosjektene gått på styring, kontroll og overvåking, særlig innen vann og avløp (VA) og samferdsel. 

Flere av Dags seneste prosjekter omhandler design og utrulling av LoRaWan-nett og Last Mile Solutions' IOT-Hub for flere store kommuner samt tunge industrigrupper. 

Tidligere har Dag vært teknisk sjef i InCom (Eltek Gruppen) og utviklingsingeniør i ABB Contec/Nera, m. fl.

Dag Nielsen | LinkedIn

~~~~~~~~~ 

Dag has been with the Last Mile group since 1999 and from 2007 and onwards he has been responsible for developing the M2M services portfolio. Today he is our IoT System Architect and thus also contributes to Last Mile Solutions' IoT initiative. He carries out analyses regarding placements of base stations and is technical advisor for rollouts of the LoRaWan infrastructure that we together with our two equity partners are launching in Norway.

Dag has in-depth expertise in data communication and platform technologies. He has for over 20 years acted as technical project manager in a number of IoT projects in Norway, both in private industries and the public sector. This includes the design, implementation, delivery and operations of critical data communication solutions based on a range of technology platforms, - e.g. radio, series, Ethernet, 4G/LTE, NB-IoT and LoRaWAN. The largest customers are the Norwegian manufacturing and process industries, utilities and the gas and oil industry. In the public sector, many projects are related to the management, control/steering and monitoring, particularly with water and sewerage and public transport.

Several of Dag's latest projects deal with the design and roll-out of LoRaWAN networks and of Last Mile Solutions' IOT-Hub on behalf of large municipalities as well as important industry groups.

Before joining the Last Mile group, Dag was Technical Manager at InCom (the Eltek Group) and Development Engineer at ABB Contec/Nera, among others.

Dag Nielsen | LinkedIn