Edvard Strømnes

Channel Sales Manager

Edvard har vært i Last Mile Solutions siden midten av 2020 og er i dag Channel Sales Manager. Sammen med teknisk avdeling tilrettelegger han for at våre strategiske partnere innen IoT skal kunne tilby IoT-løsninger og -prosjekter av høy kvalitet til det norske markedet.

Før dette jobbet Edvard med produkt- og salgsledelse i norske IoT maskinvare produsenter og teknologileverandører som Meshtech, Nortelic Elctronics og Eaton Electric. 

Han har ingeniørbakgrunn og har over årene opparbeidet seg solid kompetanse innen IoT, automasjon og industriell IT.

Kontakt Edvard hvis du ønsker å vite mer om vår portefølje eller bare vil ha en uforpliktende prat om IoT og hvilke muligheter denne teknologien åpner opp for din bedrift, organisasjon, by, kommune eller fylkeskommune. 

Edvard Strømnes | LinkedIn

~~~~~~~~~

Edvard joined Last Mile Solutions mid-2020 and he is today Channel Sales Manager. Together with the technical department, he supports our strategic partners in the process  of offering high-quality IoT solutions and projects to the Norwegian market.

Before this, Edvard has worked with product and sales management in Norwegian IoT hardware manufacturers and technology suppliers such as Meshtech, Nortelic Elctronics and Eaton Electric. 

He holds a B.Eng. degree in Electronics and has over the years acquired solid expertise in IoT, automation and industrial IT.

Please feel free to reach out out to Edvard if you would like to know more about our portfolio or just want a chat about IoT and what opportunities this technology creates for your company, organisation, city, municipality or region.

Edvard Strømnes | LinkedIn