Henrik Brandt

IoT System Specialist

Henriks primærfokus er på IoT og han arbeider til daglig med tekniske spørsmål knyttet til LoRa-sensorer og -basestasjoner, nettverksservere, vår IOT-Hub, kommunikasjonen og dataflyten helt ut til kundenes sluttapplikasjoner.

Henrik startet hos Last Mile Solutions etter å ha skrevet sin bachelor-oppgave hos oss med svært godt resultat, akademisk sett, men også med stor nytteverdi for selskapet som da var i gang med sin IoT-satsing innen LoRaWan. Selve oppgaven ble løst ved å utvikle en lavkostnads LoRa-sensor for hyperlokale målinger. Dette ble gjort for å gi indikasjoner på utendørs luftkvalitet, med åpen datatilgang og visualisering for offentligheten.

Henrik Brandt | LinkedIn