Magnus Lia

Solution Sales

Magnus jobber med løsningssalg innen IoT-området. Dette betyr at han er involvert i alle faser fra første kontakt med en potensiell kunde til behovsanalyse, design og innsalg av løsninger. 

Han har jobbet 8 år med salg, primært til bedriftsmarkedet. Hans erfaring fra entreprenørbransjen er verdifull bl.a. for våre løsninger innen digitalisering og optimering av drift og vedlikehold av næringseiendommer og -bygg. Utover salg av digitale systemer og løsninger, har Magnus også jobbet med utrulling av disse hos kunder samt opplæring. 

Magnus har en bachelor i historie fra Universitetet i Bergen.

Send epost til salgsavdelingen

Magnus Lia | LinkedIn

 

~~~~~~~~~

 

Magnus works with solution sales within the IoT area. This means that he is involved in all phases from the initial contact with a potential customer through to needs analysis, design and sales of the solution.

He has a total of 8 years of experience from sales, primarily to the corporate market. His experience from the construction industry is especially valuable with regards to our digital solutions for operations and maintenance of properties offered to the public and private sectors. In addition to selling digital systems and solutions, Magnus has also worked with the implementation of customer solutions and traning.

Magnus holds a bachelor degree in history from the University of Bergen.

Send an email to the sales department

Magnus Lia | LinkedIn