Tora Cecilia Lie

Marketing & Communications Manager / KAM

Tora er en erfaren leder innen B2B salg, marketing og kommunikasjon. Hun har hatt ulike roller innen teknologibransjen både i utlandet og i Norge, med størst vekt på telekomløsninger, herunder også M2M & IoT.

Tidlig i karrien hennes fikk Tora muligheten til å være med på en norsk bedriftsetablering i Spania. Hun har siden bygget opp flere nye markedsavdelinger og er derfor veldig hands-on når det gjelder salg, marketing og kommunikasjon. Hennes pasjon er mennesker, kommunikasjon og språk, og dette har gjort henne til en god relasjonsbygger som gjerne engasjerer seg og samarbeider på tvers av fagområder, funksjoner og kulturer. 

Tora kommer fra en stilling som Head of Nordics i Blue Telecom Consulting SL, og har tidligere jobbet for bl.a. Hotwire PR, HolteConsulting SA, Byggenæringens Landsforening (NHO) og IBM.

Kontakt Tora hvis du ønsker å vite mer om vår portefølje eller bare vil ha en uforpliktende prat om M2M/IoT og hvilke muligheter denne teknologien åpner for din bedrift, organisasjon, by, kommune eller fylkeskommune.  

Tora Cecilia Lie | LinkedIn

~~~~~~~~~  

Tora is a seasoned manager within B2B sales, marketing and communications. She has held a variety of roles in the technology industry, abroad and in Norway, mainly within telecoms, including M2M and IoT.

Early in her career, Tora got the opportunity to take part in a business establishment of a Norwegian company in Spain. She has since created several new marketing departments and is therefore very hands-on when it comes to sales, marketing and communications. Her passions are people, communications and languages, and this has made her a great relationship builder who eagerly engages and collaborates across areas, functions and cultures. 

Most recently, Tora was Head of Nordics at Blue Telecom Consulting SL, and she has formerly worked for Hotwire PR, HolteConsulting SA, The Federation of Norwegian Building Industries (Confederation of Norwegian Enterprise) and IBM.

Please feel free to reach out out to Tora if you would like to know more about our portfolio or just want a chat about M2M/IoT and what opportunities this technology creates for your company, organisation, city, municipality or region.   

Tora Cecilia Lie | LinkedIn